As of June 30 , 2017 , Aircastle ow n e d a n d ma n a g e d
o n b e h a l f o f o u r j o i n t v e n t u r e s 2 0 3 a i r c r a f t l e a s e d
t o 7 1 l e s s e e s l o c a t e d i n 3 8 c o u n t r i e s .
A i r c a s t l e e m p l o y s a b a l a n c e d a p p r o a c h t o
i n v e s t m e n t a n d c a p i t a l i z a t i o n , f a c t o r i n g i n
i n d u s t r y c y c l i c a l i t y a n d o t h e r g l o b a l a n d r e g i o n a l
m a r k e t d y n a m i c s .
We f o c u s o n a l o n g – t e r m i n v e s t m e n t h o r i z o n .
O u r b u s i n e s s i s m a n a g e d b y a t e a m o f a v i a t i o n
p r o f e s s i o n a l s w i t h e x t e n s i v e i n d u s t r y e x p e r i e n c e .
T h r o u g h s e r v i c i n g o f f i c e s i n t h e U n i t e d S t a t e s ,
I r e l a n d a n d S i n g a p o r e , w e p r o v i d e o u r a i r l i n e
c u s t o m e r s w i t h a n e x c e p t i o n a l l e v e l o f s e r v i c e
a n d o u r i n v e s t o r s w i t h g l o b a l c o v e r a g e a n d l o c a l
m a r k e t k n o w l e d g e .